Yrityksen osto on nopea keino ryhtyä yrittäjäksi

Valmiin asiakaskunnan omaavan yrityksen ostaminen ja kehittäminen on usein helppo tapa menestyä yrittäjänä.

Valmiin yrityksen ostamisen etuja on muun muassa se, että yrityksen menestysmahdollisuuksia on helpompi arvioida, kuin jos aloittaisi täysin alusta. Yrityksestä luopuvalta yrittäjältä on myös mahdollista saada neuvoja ja tukea.
Yritystä ostaessa ostajan kannattaa ottaa yhteyttä rahoittajiin jo hankkeen alussa. Yrityskauppa tapahtuu joko osakekauppana tai liiketoimintakauppana, ja yrityskauppaa suunniteltaessa asiantuntijan apu on aina tarpeen.

Ostettavan yrityksen arvo päätetään myyjän ja ostajan käymissä neuvotteluissa. Yrityksen hintaan vaikuttavat yleensä esimerkiksi yrityksen tuloskehitys eli kannattavuus, ja yrityksen omaisuus velkojen jälkeen. Hintaan vaikuttaa merkittävästi se, mitä yritys on viime vuosina saanut aikaan.

Yrityksen ostossa kannattaa kääntyä asiantuntijan puoleen

Ostettavaan yritykseen on hyvä tutustua jo ennalta hyvin. Kohteesta kannattaa kerätä mahdollisimman paljon oleellista markkinatietoa. Jos mahdollista, yrityksessä kannattaa käydä paikanpäällä tutkimassa esimerkiksi asiakaskuntaa ja ilmapiiriä. Yritys ja liiketoiminta on yrittäjänsä näköinen.

Vuodesta 2000 asti toiminut Aronia Group on Suomen arvostetuimpia pk- ja perheyritysten omistusjärjestelijöitä. Yritysten osto- ja myyntitoimeksiantojen lisäksi Aronia hoitaa myös sukupolvenvaihdokset ja muut yritysjärjestelyt ammattitaidolla.