Talousnosturi on enemmän, kuin pelkkä tilitoimisto

Suurin osa kirjanpidosta hoituu nykyään automaattisesti, joten yritykset haluavat saada tilitoimistoista enemmän, kuin pelkkää kirjanpitoa. Talousnosturi on erilainen tilitoimisto, ja tarjoaa asiakkailleen kirjanpidon lisäksi strategista näkemystä ja dynaamista otetta taloushallintoon.

Moderni tilitoimisto

Kaikki Talousnosturin tarjoamat kirjanpidon palvelut antavat asiakkaan käyttöön strategisen kirjanpitäjän, joka suunnittelee kirjanpitoa ennakoivasti, etsien uusia mahdollisuuksia ja tukien kasvua. Asiakas voi halutessaan saada strategisen kirjanpitäjän lisäksi käyttöönsä talouspäällikön, joka auttaa suunnittelemaan liiketoimintaa, ennakoimaan tulevaisuutta sekä saavuttamaan tavoitteet. Näiden palvelujen lisäksi asiakkaalla on mahdollisuus saada Talousnosturin kirjanpidon palvelujen osana kannattavuusanalyysi, josta asiakas saa tietoonsa kannattavat ja kannattamattomat toimintonsa ja asiakkaansa.

Talousnosturin palvelupaketit

Talousnosturi tarjoaa kirjanpidon palvelujen lisäksi talousjohtajan palveluja, jotka on tarkoitettu kunnianhimoisille ja kasvuvaiheessa oleville yrityksille. Talousnosturilla on kolme Nosturi –palvelupakettia, joissa talousjohtaja auttaa yrityksiä rakentamaan niiden tulevaisuuden liiketoiminnan kestävälle pohjalle. Nosturi Tulevaisuus –pakettien yksinkertaisimpaan versioon kuuluu yrityksen nykytilanteen selvittäminen, tulevaisuuden tavoitteiden asettaminen, budjetin ja kehityssuunnitelman laatiminen sekä säännöllisten raporttien tuottaminen. Kahteen muuhun Nosturi –pakettiin kuuluu edellä mainittujen ominaisuuksien lisäksi vuosi-, tase- sekä kassavirtaennusteet ja kolmas paketti sisältää vielä näiden lisäksi yrityksen kannattavuusanalyysin. Nosturi –pakettien avulla kasvavat yritykset pystyvät tekemään liiketoiminnastaan tavoitteellisempaa sekä helpommin ennustettavaa ja seurattavaa.

Muut palvelut

Strategisen kirjanpidon ja talousjohtajan palvelujen lisäksi Talousnosturin palveluita ovat palkanlaskenta, vero-optimointi, kilpailija-analyysit, tilintarkastus, budjetointi ja lakimiespalvelut. Kaiken kaikkiaan Talousnosturin palvelutarjonta on siis todella laaja ja näin ollen asiakkaat saavat Talousnosturista runsaasti kaipaamaansa lisäarvoa kirjanpidon lisäksi. On siis perusteltua sanoa, että Talousnosturi on enemmän, kuin pelkkä tilitoimisto.