Sukupolvenvaihdoksessa yrittäjän elämäntyö siirtyy seuraavalle sukupolvelle

Aronia Group on yksi Suomen arvostetuimpia pk- ja perheyritysten omistusjärjestelijöitä. Aronia on hoitanut ammattitaidoilla useita satoja toimeksiantoja eri toimialoilla. Aronian palveluihin kuuluvat omistusjärjestelyiden hoitaminen, joita tapahtuu sukupolvenvaihdoksen ja yrityskauppojen kautta. Yrityksen omistusjärjestelyissä on useita eri vaiheita ja kaikkien asiakirjojen on tärkeä olla kunnossa. Asiantuntijan puoleen onkin hyvä kääntyä riskien minimoimiseksi. Omistusjärjestelyn eri vaiheita ovat muun muassa valmisteluprosessi, kohteen arvonmääritys, ostaja- tai myyntiehdokkaiden kartoitus, neuvottelut ja kaupan loppuun saattaminen.

Sukupolvenvaihdoksessa yrittäjän elämäntyö siirtyy seuraavalle sukupolvelle. Koska yrityksen sukupolvenvaihdos on monivaiheinen prosessi, siihen kannattaa varata aikaa, suunnilleen 3-5 vuotta. Kun koko prosessi suunnitellaan ja hoidetaan hyvin, vältytään ongelmatilanteilta. Sukupolvenvaihdos voi tapahtua kaupalla, lahjana, perinnöllä tai testamentilla.

Yrityskaupassa yritys yleensä myydään yhtiön toimivalle johdolle tai ulkopuoliselle toimijalle. Kuten sukupolvenvaihdos, myös yrityksen myyntiprosessi on hyvä aloittaa ajoissa, noin 3-5 vuotta ennen arvioitua myyntiajankohtaa. Myyntiprosessin kaikki vaiheet ja kaupan rakenne on hyvä suunnitella tarkasti, jotta myynti onnistuu hallitusti. Kaupan rakenteella saattaa olla vaikutusta muun muassa ostajan mahdollisuuksiin saada kauppa rahoitettua ja toisaalta se saattaa myös vaikuttaa liiketoiminnan häiriöttömän jatkuvuuden edellytyksiin. Toimeksiantajan kannattaa pyrkiä käyttämään samaa asiantuntijatahoa läpi koko yrityskauppaprosessin, jotta prosessin aikana esille tulleet asiat tulee varmasti otettua huomioon.