Kattavat kuntoutus-, hoiva-, ja asumispalvelut Mikevalta

Mikeva Oy on vuonna 1987 perustettu yritys, joka tarjoaa valtakunnallisia sosiaalialan kuntoutus-, kasvatus-, tuki-, koti-, työtoiminta-, hoiva- ja asumispalveluja. Palveluita tarjotaan kunnille, kaupungeille ja yksityisille asiakkaille yli 50 paikkakunnalla 84 eri yksikössä.  Mikeva tarjoaa palveluita mielenterveys- ja / päihdekuntoutujille, kehitysvammaisille ja vanhuksille, lapsille ja nuorille sekä terapia/kuntoutus- ja kotihoidon asiakkaille.

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujan kuntoutus-prosessi on jaettu kolmeen portaaseen. Kuntoutusprosessi alkaa asumisella tiiviissä yhteisössä, jossa henkilökuntaa on paikalla ympäri vuorokauden. Kun kuntoutuja kykenee ylläpitämään hyvää vuorokausi rytmiä ja sitoutuu kuntoutussuunnitelmaan ja yhteisöasumiseen hänelle suodaan asteittain lisää itsenäisyyttä, kunnes hän on ajan myötä jo kykenevä asumaan omassa asunnossa. Jokaiselle kuntoutujalle osoitetaan prosessin alussa oma ohjaaja.

Kehitysvammaisille tarjottavien palveluiden keskeisinä teemoina ovat itsemääräämisoikeus, omatoimisuuden lisääminen ja aikuisuuden sekä vuorovaikutuksen tukeminen. Kuntoutuksen tavoitteena on vahvistaa kuntoutujan itsetuntoa, sekä hänen luottamusta elämää ja toisia ihmisiä kohtaan.

Mikevan tarjoamat palvelut ikääntyneille voidaan jakaa kolmeen eri kategoriaan: muisti- ja tehostetun asumisen palvelupaikkoihin, lyhytaikais- ja lomapaikkoihin sekä muisti- ja kuntoutuspaikkoihin. Mikevaan tullaan asukkaaksi kaupunkien vanhustyön ohjauksen kautta.

Lapsille ja nuorille tarjottavat palvelut muun muassa tukevat rikos- tai päihdekierteessä olevien nuorten kierteen pysäyttämistä ja tarjoavat kokonaisvaltaista ja pitkäjänteistä kuntoutustyötä.  Perhetyö on tärkeässä roolissa ja tarkoituksena on vahvistaa perheen yhteenkuuluvuutta ja saada perhe mukaan työskentelyyn nuoren kanssa.

Terapia- ja kuntoutuspalveluilla on tavoitteena auttaa kuntoutujaa ylläpitämään työ-, opiskelu- ja toimintakykyään sekä elämänhallintaansa silloin, kun nämä ovat sairauden tai vamman takia uhattuina. Terapiamuotoihin kuuluvat fysioterapia, psykoterapia, puheterapia, päiväkuntoutus, ryhmäterapia ja toimintaterapia.

Mikevan kotihoidon tavoitteena on että asiakas voi asua kotona mahdollisimman pitkään turvallisesti ja mukavasti iästä, sairaudesta tai muista haasteista huolimatta. Kotihoidon palveluita on muun muassa vanhusten tuetun kotona asumisen, omaishoidon ja lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun parissa.