Haanpää & Co tarjoaa lakipalveluita yksityisille asiakkaille, yrityksille, sekä asunto-osakeyhtiöille

Haanpää & Co on Helsingin alueella toimiva täyden palvelun laki- ja kiinteistöasiaintoimisto, joka tarjoaa palveluita yksityisille asiakkaille, yrityksille, sekä asunto-osakeyhtiöille. Toimiston ydinosaamista on asunto- ja kiinteistöjuridiikka, riitojen ratkaisu, sekä asiakkaiden edustaminen oikeudenkäynneissä.

Yleisimmät toimeksi annot yksityisille asiakkaille liittyvät asunto- tai kiinteistökauppaan koskeviin erimielisyyksiin, rikosprosesseihin, ja työsuhderiitoihin. Toimimme usein myös avioerojen, lasten huoltajuuskiistojen ja esimerkiksi perinnönjaon parissa. Haanpää & Co:n tarjoama palvelu sisältää tyypillisesti tilanteen kartoittamisen, keskeisten juridisten näkökohtien selvittämisen päämiehelle, neuvonnan ja selkeiden toimintaohjeiden antamisen. Lisäksi suoritetaan tarvittavat jatkotoimenpiteet aina erilaisten asiakirjojen laadinnasta sovintoneuvotteluiden käymiseen ja tarpeen vaatiessa oikeudenkäynnissä edustamiseen.

Pienet ja keskisuuret yritykset muodostavat suurimmat osan toimiston asiakaskunnasta. Toimisto tuottaa lakipalveluita usean eri toimialan yrityksille, ja toimiston lakimiehillä on käytössä hyvät asiantuntijaverkostot eri toimialojen yhteistyökumppaneihin.

Haanpää & Co:n lakimiesten hyvä juridinen ammattitaito ja kiinteistöalan toimintaympäristön tuntemus takaa erityisen osaavat palvelut asunto-osakeyhtiöille muihin lakiasiaintoimistoihin verrattuna. Haanpää & Co onkin aikanaan syntynyt osana suurta kiinteistöalan yritysryhmää, josta se on sittemmin eriytynyt itsenäiseksi ulkopuolisille kiinteistöalan toimijoille palveluita tuottavaksi lakiasiaintoimistoksi.

Haanpään & Co:n erottaa useista muista lakiasiaintoimistoista aina maksuton alkuneuvottelu, vaikka yhteydenotto ei johtaisikaan toimeksiantoon. Toimiston palkkio pyritään aina mahdollisuuksien mukaan kattamaan asiakkaan oikeusturvavakuutuksesta,  jotta asian hoidosta päämiehelle aiheutuvat kustannukset pysyisivät mahdollisimman pieninä.